Eugen Gindl photo 1

Eugen Gindl

2. 2. 1944
Bratislava
—  14. 11. 2021
Bratislava
Žáner:
esej, literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné

Výberová bibliografia

PÚČEK, Ján: Písať ušami, písať nohami – alebo osem kníh Eugena Gindla. In: Fraktál, roč. 6, 2023, č. 3 – 4, s. 121 – 126.

MACSOVSZKY, Peter: NAPÍŠ!" Za hrsť neučesaných spomienok na Eugena Gindla. In: Rozum, roč. IV, 2022, č. 1, s. 48 – 49.

HUBA, Jakub: Eugen (spomíname). In: Rozum, roč. IV, 2022, č. 1, s. 46 – 47.

HUBA, Jakub: Symbol intelektuálnej poctivosti. Eugen Gindl (1944 – 2021). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 1, s. 140 – 142.

BLAHA, Anton: Originálny záznam o svetoznámom slovenskom výtvarníkovi (Eugen Gindl: Koloman Sokol). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 19. 8. 2020, č. 27 – 28, s. 10.

ŠAH: Pripomíname si (Eugen Gindl – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 156 – 157.

BODACZ, Bohuš: Eugen Gindl / Čelom vzad, ozvena! (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 118 – 119.

PROKOPEC, Peter: V slovenskej literatúre sú dvaja nekorunovaní králi reportáže Eugen Gindl a Peter Repka. ...(prezentácia knihy Čelom vzad, ozvena! v KC Dunaj v BA). In: Knižná revue, roč. XXVI, 26. 5. 2016, č. 5, s. 7.

MORAVČÍKOVÁ, Marta: Ján Čomaj: Súboje s prekliatím. Eugen Gindl: Čelom vzad, ozvena! In: Knižná revue, roč. XXVI, 28. 1. 2016, č. 1, s. 23.

CSIBA, Karol: "Úryvok" z minuloročnej zostavy próz (tridsať kníh a ešte jeden malý literárny apendix). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 13.

MIKŠÍK, Matúš: Po polčase 0:2 (Gindl, Eugen: Čelom vzad, ozvena!) Recenzia. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 4, s. 38.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin : LIC a SNK 2008, s. 120.

VANOVIČ, J.: Na slovo s Eugenom Gindlom. Slovensko nie je bizarná krajina (Rozhovor). In: Tvorba, roč. XVIII. (XXVII.), č. 2 – 3 (2008), s. 3 – 7.

LESAY, I.: Jedným vývoj prináša osoh, druhí sú obeťami. Eugen Gindl, novinár, spisovateľ a scenárista (Rozhovor). In: Slovo: spoločensko-politický týždenník, roč. IX, č. 26 – 27 (2007), s. 5 – 7 .

CHMELÁR, Eduard: Fedor Gál – Eugen Gindl: Two up. 39 mailov o svete, v ktorom žijeme (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XVI, 24. 5. 2006, č. 11, s. 1.

REPKA, Peter – REPKOVÁ, Angela – LAUČÍK, Ivan; GINDL, Eugen – LAUČÍK, Ivan: Korešpondencia (1997, 2001). In: Rak, roč. XI., 2006, č. 2, s. 49 – 51.

TURAN, Andy: Eugen Gindl: Piknik na lietajúcom koberci (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 3, s. 102.

Encyklopédia dramatických umení Slovenska 1. Bratislava : Veda, 1989, s. 416.

MLČOUŠEK, V.: Hĺbková sonda do svedomia spoločnosti (Eugen Gindl, Stanislav Párnický). In: Pravda, roč. 67, č. 19 (23. 1. 1986), s. 5.

OBUCH, A.: Hĺbka výpovede (Eugen Gindl, Stanislav Párnický). In: Smena, roč. 39, č. 19 (23. 1. 1986), s. 6.

VDVOJÁK, J. – DRUGOVÁ, E.: VII. festival pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry. Bratislava 1981, s. 9.

ŽILKOVÁ, M.: Nesklamali. Rozhlasová hra Ondreja Sliackeho a Eugena Gindla S pravidelným odletom. In: Pravda, roč. 61, č. 294 (12. 12. 1980), s. 5.

SLIACKY, O.: Na koľajniciach. In: Nové slovo, roč. 21, č. 40 (1979), s. 15.