Eva Bachletová

8. 11. 1969
Bratislava
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Viera Bachletová – 50). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 11, s. 160.