Eva Bachletová

8. 11. 1969
Bratislava
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza

Životopis autora

Eva BACHLETOVÁ v r. 1983 – 87 študovala na gymnáziu, 1987 – 91 žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde po štúdiách pôsobí nepretržite: od r. 1991 pracovala ako nezávislá novinárka a publicistka, manažérka reklamy (firma KODOS, Roľnícke noviny), od 1996 doktorandka na Filozofickej fakulte UK, 1999 – 2000 odborná asistentka na tamojšej Katedre žurnalistiky, od 2000 tajomníčka pre mediálnu komunikáciu na Generálnom biskupskom úrade ev. a. v. cirkvi. Po básnických začiatkoch v rozhlase, novinách a časopisoch (Ľudové noviny, Kultúrny život, Literárny týždenník, Ev. posol spod Tatier a i.) knižne debutovala poetickým denníkom Striptíz mojich pocitov (1993), po ktorom vydala knihu humoristických poviedok pre mládež Štyri roky so slimákom (1994). V publicistike sa sústreďuje na problematiku detí a mládeže, spoločnosť, výtvarné umenie, literatúru slov. autorov na Dolnej zemi, činnosť ev. cirkvi a i.