Eva Jenčíková

3. 8. 1949
Košice
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, prekladateľská činnosť
Eva JENČÍKOVÁ študovala na strednej škole v Košiciach, r. 1968 – 72 slovenčinu a angličtinu na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, kde r. 1972 – 81 pôsobila ako asistentka na Katedre slov. jazyka a literatúry, od r. 1981 je vedeckou pracovníčkou Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave. Venuje sa problematike súčasnej slov. prózy, osobitne sa zamerala na dielo V. Šikulu, napísala prácu Človek a dejiny v súčasnom slovenskom románe – sedemdesiate roky (1985), štúdie a články publikovala časopisecky, spolupracovníčka Kultúrneho… Čítať ďalej