Eva Jenčíková

3. 8. 1949
Košice
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, prekladateľská činnosť

Životopis autora

Eva JENČÍKOVÁ študovala na strednej škole v Košiciach, r. 1968 – 72 slovenčinu a angličtinu na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, kde r. 1972 – 81 pôsobila ako asistentka na Katedre slov. jazyka a literatúry, od r. 1981 je vedeckou pracovníčkou Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave. Venuje sa problematike súčasnej slov. prózy, osobitne sa zamerala na dielo V. Šikulu, napísala prácu Človek a dejiny v súčasnom slovenskom románe – sedemdesiate roky (1985), štúdie a články publikovala časopisecky, spolupracovníčka Kultúrneho života, autorsky prispela do  zborníka Literárne rozhľady (1986) a do knihy Umenie v službách totality 1948 – 1956 (2001), spoluzostavovateľka antológie Čítame slovenskú literatúru (1997). Pripravila knižný výber z poézie L. Laholu Ako jed škorpióna (1995), z denníkov R. Slobodu Z denníkov (2002) a z próz V. Šikulu Ornament a iné prózy (2006), z angličtiny preložila poetické pásmo T. Weisborna Prach (1985). Organizátorka amatérskeho recitátorstva na Slovensku, najmä Hviezdoslavovho Kubína.