Eva Kováčová

14. 7. 1951
Rimavská Sobota
—  12. 2. 2010
Bratislava
Pseudonym:
Marek Jankovič, Vika
Eva KOVÁČOVÁ, v r. 1966 – 69 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Hnúšti, 1969 – 71 na Strednej ekonomickej škole v Rimavskej Sobote, 1973 – 78 slovenčinu a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. R. 1971 sprvu administratívna pracovníčka, 1971 – 79 učila hru na klavíri a hudobnú výchovu v Ľudovej škole umenia v Hnúšti, 1979 – 80 pracovníčka… Čítať ďalej