Eva Lukáčová photo 1

Eva Luka

28. 7. 1965
Trnava
Pseudonym:
Eva Luka
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza, iné
Vlastné meno:
Eva Lukáčová

Napísali o autorovi

 "Lukáčová sníma masky z ľudí, dejov a obrazov sveta, aby sa dotkla bolesti a nehy pod nimi."

Dana Podracká

"Obraznosť mladej poetky skrýva nápaditosť, vášeň i bolesť, no aj cit pre mieru, zmysel pre jemnosti, poznateľné a uchopiteľné len ľuďmi s poetickým videním. Práve takéto vnímanie sveta cítiť zo všetkých básní talentovanej poetky Evy Lukáčovej."

Jozef Špaček

 "Autorka má bohatstvo zážitkov, osobných i odborných skúseností, ktoré jej umožňujú produkovať básnické texty v svojskom kóde, poznačenom príslušnosťou k dvom kultúram – japonskej a slovenskej. Ich rozdiely preklenuje so ženskou lahodnosťou a ľahkosťou. Hypermoderné i tradičné z najvýchodnejších ostrovov má pre ňu rovnaký poetický nádych."

Martin Gajdoš

"Divosestra nás zavedie do jemného sveta silno inšpirovaného japonskou poéziou i reáliami tohto pre nás exotického sveta. Nie je to však inšpirácia manieristická, ale rýdzo osobná, pretavená do kultivovaného jazyka. Intímna lyrika Lukáčovej básní je skôr klasického, zovretého a harmonického tvaru."

Martin Kasarda

Lukáčovej zbierka Divosestra patrí k umelecky najzrelším debutom, ktoré vznikli v slovenskej literatúre v posledných desaťročiach. A jej nové, zatiaľ len časopisecky publikované básne (Líška, Kentaur, Aso) potvrdzujú, že jej básnický vývoj sa nezastavil a jej tvorba môže znamenať výrazný prínos do súčasnej slovenskej literatúry.

Anton Baláž