Eva Lukáčová photo 1

Eva Luka

28. 7. 1965
Trnava
Pseudonym:
Eva Luka
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza
Vlastné meno:
Eva Lukáčová

Výberová bibliografia

DZIAK, Dávid: Čitateľ sa preja alebo Menej by bolo oveľa viac (Eva Luka: Pani Kurčaťová I. Ten, kto sa narodí zle). Kyvadlo. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 1, s. 153 – 158.

LAVRÍKOVÁ, Eva: Nespochybniteľná láska k zláštnostiam (Eva Luka: Pani Kurčaťová I. Ten, kto sa narodí zle). Kyvadlo. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 1, s. 153 – 158.

PODRACKÁ, Dana: Cirkulácia sakrálneho v profánnom. Topos mesta. In: Myšlienkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech. Brno: Tribun EU s. r. o. , 2014, s. 161 – 169.

BINDZÁR, Jura – LUKÁČOVÁ, Evaj: Dva večery v mojej pezinskej garzónke. Rozhovor spoetkou Evou Lukou Lukáčovou. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 10, s. 83 – 94.

TOMÁŠ, Radoslav: Cestopis, ktorý dotvorí čitateľ (Eva Luka: Diabloň). In: Knižná revue, roč. XVI, 29. 3. 2006, č. 7, s. 5.

ŠRANK, Jaroslav: Stretnutia s vlastnou agóniou. Eva Lukáčová: Divosestra. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 2, s. 85 – 86.

DÚBRAVSKÁ, Domícia: Eva Lukáčová: Divosestra. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 269 – 270.

GRUPAČ, Marián: Oheň, krv a vôňa rýb... Eva Lukáčová: Divosestra. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 266 – 269.

VLNKA, Jaroslav: Údiv robí divy. Eva Lukáčová: Divosestra. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 10, s. 104 – 105  .

ŠPAČEK, Jozef: Cena Rubato '99 za poéziu (Eva Lukáčová: Divosestra). In: Knižná revue, roč. IX, 28. 4. 1999, č. 9, s. 10.

 

ŠRANK, Jaroslav: Prebolievanie, tvorba. Eva Luka: Diobloň. (Recenzia). In: RAK, roč. XII, 2007, č. 5, s. 50 – 54.