Eva Siegelová

6. 12. 1944
Malý Čepčín
Žáner:
poézia, próza
R. 1967 – 71 študovala na Strednej ekonomickej škole v Martine, 1971 – 74 absolvovala nadstavbové štúdium na Strednej knihovníckej škole v Banskej Bystrici. R. 1970 – 75 pracovala ako dokumentaristka v Turčianskom múzeu A. Kmeťa v Martine, 1975 – 92 sekretárka v podniku Oceľové konštrukcie v Handlovej, 1996 – 99 redaktorka regionálneho týždenníka Prieboj v Prievidzi, 1996 – 99 hovorkyňa prednostu Okr. úradu v Prievidzi, od 2000 na dôchodku. Ako publicistka okrem regionálnej tlače spolupracovala s viacerými novinami (Nové slovo, Práca, Pravda, Roháč,… Čítať ďalej