Foto © Peter Procházka

Eva Tkáčiková

13. 3. 1949
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda
Eva TKÁČIKOVÁ vyštudovala slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK  v Bratislave, od 1972 pracovala v Literárnovednom ústave SAV, od 1990 na Pedagogickej fakulte UK, od 1996 ako vedúca Katedry slov. jazyka a literatúry a literárnej výchovy v Bratislave. Vydala publikáciu Podoby slovenskej literatúry obdobia renesancie (1988), je vedúcou redaktorkou Antológie staršej slovenskej literatúry (1981) i spoluautorkou slovníkového diela Evanjelici v dejinách slovenskej literatúry (1997). Svoj literárnohistorický výskum orientuje na 16. stor., predovšetkým na… Čítať ďalej