Eva Tučná

21. 11. 1944
Nitra
Žáner:
literárna veda

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Eva Tučná – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 11, s. 156.

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 299.

MATYÁŠOVÁ, Martina: Eva Tučná, Eva Vitézová: Rozprávka a povesť v tvorbe a recepcii. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 133 – 134.

MRÁZ, Peter: Hľadanie systému (...literárnej vedy). Slovenská literárna veda 2014. In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 35.

MRÁZ, Peter: Väčšina štúdií v zborníku Invencie, interpretácie, mystifikácie V. (Univerzita Konštatntína Filozofa...). In: Knižná revue, roč. XXV, 17. 6. 2015, č. 12, s. 15.