Fedor Fridrich Ruppeldt

1. 6. 1886
Liptovský Mikuláš
—  25. 8. 1979
Žilina
Pseudonym:
Rodef Er.
R. 1896 – 98 študoval na ev. gymnáziu v Oberschützene, 1898 – 1904 na lýceu v Šoprone, 1904 – 07 teológiu a filozofiu na ev. teologickej akadémii v Šoprone, 1907 – 11 na univerzitách vo Viedni, v Lipsku, Budapešti a na akadémii New College v Edinburghu. Po štúdiách pôsobil ako kaplán na viacerých miestach, 1921 – 47 bol farárom, 1947 – 52 biskupom západneho dištriktu ev. cirkvi v Žiline, kde od 1952 žil na dôchodku.… Čítať ďalej