Fedor Kováč

7. 3. 1931
Rokytovce
—  11. 7. 2009
Prešov
R. 1948 – 52 študoval na gymnáziu v Humennom, 1952 – 53 slovenčinu a ukrajinčinu na Vysokej škole pedagogickej v Prešove, 1953 – 58 na Filozofickej fakulte Št. univerzity T. H. Ševčenka v Kyjeve. R. 1958 – 60 zástupca riaditeľa na strednej škole v Stropkove, 1960 – 64 vedúci redaktor odboru ukrajinskej literatúry Slov. pedagogického nakladateľstva, 1964 – 69 tajomník Ústredného výboru Kultúrneho zväzu ukrajinských… Čítať ďalej