Fedor Matejov

30. 9. 1954
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda

Výberová bibliografia

MAKARA, Martin: Poézia v premenlivej ostrosti (Fedor Matejov: Lekcie (z)poézie). Recenzia. In: Vertigo, roč. 7, 2019, č. 4, s. 87.

ŠAH: Pripomíname si (Fedodr Matejov – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 158 – 159.

ŠAH: Pripomíname si (Fedor Matejov – 60). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 160.

PETRÍK, Vladimír: Osobnostné zažívanie (Fedor Matejov: Fragmenty). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXIX.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Texty v kontexte (Slovenská literárna veda 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXVI.

FERUSOVÁ, Zuzana: Zmeny v spoločnosti – pohyb v tvorbe (Fedor Matejov: Lektúry). In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 2. 2007, č. 5, s. 10.

ČERTÍK, Jozef – MATEJOV, Fedor: Múzy akoby súčasnosti odopierali svoju priazeň (Rozhovor). In. Knižná revue, roč. XVI, 6. 12. 2006, č. 25, s. 12.