František Andraščík photo 1

František Andraščík

21. 11. 1931
Fričovce
—  5. 4. 2001
Prešov
Žáner:
esej, poézia, próza

Výberová bibliografia

KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". In: Slovenské pohľady, roč. IV + 135, 2019, č. 2, s. 82 – 100.

ŠPAČEK, Jozef (píše): František Andraščík: Básne. (Záložka). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 7 – 8, s. 129 – 130.

HOSTOVÁ, Ivana: František Andraščík (1931-2001). Básne. In: TOP 5 2011 (slovenská literárna a výtvarná scéna 2011 v odbornej reflexii). Ed. Marta Součková – Ján Gavura – Richard Kitta. Prešov: Občianske združenie FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2013, s. 62 – 73.

HOCHEL, Igor: Poézia básnika, ktorý stál bokom. In: Rak, roč. 43, 2013, č. 1, s. 49 – 52.

GERMUŠKOVÁ, Marta: Andraščík, František: básnik, prozaik, literárny vedec, prekladateľ, esejista. In: Portréty spisovateľov východoslovenského regiónu. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 14 – 15.

HAMADA, Milan: Prišiel v pravý čas. In: Pravda, roč. 23, č. 52, príloha Víkend, 2. 3. 2013, s. 30.

HOSTOVÁ, Ivana: K dôvodom nesmelej radosti (Slovenská nedebutová poézia 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14 – 15, príl. s. 3 – 4.

HOSTOVÁ, Ivana: Výzva k novej interpretácii. In: Romboid, roč. 47, 2012, č. 8, s. 13 – 16.

HOSTOVÁ, Ivana: Básnik zaklína, my odklínajme básnika. In: Knižná revue, roč. XXII, 8. 8. 2012, č. 16/17, s. 17.

BOKNÍKOVÁ, Andrea: Prírodný svet bez ľudí v poézii Františka Andraščíka. In: Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia I. Portrétne štúdie a rekonštrukcie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2012, s. 138 – 158.

BUZÁSSY, Ján: Návrat. In: Neužitočný strom (Päťdesiatdva literárnych i neliterárnych úvah). Levoča: Modrý Peter, 2012.

ŠRANK, Jaroslav: Rozbresk, cyklus tretí, aj keď omeškaný. In: Romboid, roč. 47, 2012, č. 8, s. 13 – 16.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: V tichu niet počujúcich alebo nechýbam nikde nikomu? In: Sme, roč. 20, č. 202, 31. 8. 2012, s. 14.

BRÜCK, Miroslav. Nadčasová poézia. In: Knižná revue, roč. XXII, 8. 8. 2012, č. 16/17, s. 16.

ZAMBOR, Ján: Horkosť a ústretovosť poézie. In: ANDRAŠČÍK, František: Básne. Zostavil a doslov napísal Ján Zambor. Levoča: Modrý Peter, 2011, s. 212.

ZAMBOR, Ján. Edičná poznámka. In: ANDRAŠČÍK, František. Básne. Zost. Ján Zambor. Levoča: Modrý Peter, 2011, ISBN 978-80-89545-03-2, s. 224 – 226.

SUCHÁNKOVÁ, Miriam: Esejistika básnika. In: Rak, roč. 13, 2008, č. 9, s. 51 – 52.

FORGÁČ, Marcel: Eseje v podobe definícií. In: Romboid, roč. 43, 2008, č. 1, s. 74 – 76.

ZAMBOR, Ján: Andraščíkove eseje. In: Romboid, roč. 42, 2007, č. 1, s. 22 – 26.

ŠTRAUS, František: Návrat Františka Andraščíka do literatúry. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 7 – 8, s. 216 – 222.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Básnik z úzadia. In: Kultúrny život, roč. 2, 2001, s. 10 – 11.

ŠTRAUS, František: Ľútoriadky za Františkom Andraščíkom. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 116 – 117.

HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

MATEJOV, Fedor: František Andraščík. In: Čítame slovenskú literatúru III (1970 – 1997). Bratislava: Ústav slovenskej literatúry, 1998, s. 227.

ZAMBOR, Ján: František Andraščík. In: Portréty slovenských spisovateľov 1. Bratislava: UK, 1998, s. 78 – 86.

ZAMBOR, Ján: Báseň a ticho. O poézii slovenských, ruských a španielskych básnikov. Bratislava: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, 1997, s. 80 – 90.

VALCEROVÁ-BACIGÁLOVÁ, Anna: Eseje Františka Andraščíka. In: Literika, roč. 2, 1997, č. 1 – 2, s. 193 – 196.

ZAMBOR, Ján: Neiluzívny analytik ľudskej situácie. Pripomenutie básnika. In: Romboid, roč. 31, 1996, č. 6, s. 44 – 50.

KOVÁČ, Bohuš: Útrapy z poézie. In: K studniciam života. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1992, s. 45 – [48].

ČÚZY, Ladislav: Individuálna poetika, svojská poézia. In: Slovenské pohľady, roč. 106, 1990, č. 9, s. 136 – 138.

PETRÍK, Ján: Pretrhnutá kontinuita. In: Literárny týždenník, roč. 3, 1990, s. 4 – 5.

GOMBA, Cyril: Maličká a utrápená iskra. In: Literárny týždenník, roč. 3, 1990,  s. 4.

MARČOK, Viliam: Piata Andraščíkova. In: Romboid, roč. 21, 1986, s. 68 – 69.

ŠTRAUS, František: František Andraščík: Úpenlivé ruky (recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. 102, 1986, č. 5, s. 125 – 128.

BŽOCH, Jozef: F. Andraščík: Úpenlivé ruky. In: Ľud,  roč. 38, 1985, č. 247, s. 4.

HUJÍK, Viktor: Magická účinnosť slova. In: Ľud, roč. 38, 1985, č. 207, s. 5.

KADLEČÍK, Ivan: Čistá zvedavosť. In: Slovenské pohľady, roč. 87, 1971,  č. 2, s. 131 – 132.

HAMADA, Milan: Tiež iba náhradná poézia. In: Slovenské pohľady, roč. 79, 1963, č. 8, s. 127. Tiež v: V hľadaní významu a tvaru. Bratislava: Smena, 1966, s. 151 – 152.
Tiež v: Kritika 65. Zost. Jozef Bob – Vladimír Petrík. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1966, s. 86 – 103.

HEVEŠI, Marián: Dialóg s čitateľom. In: Predvoj, roč. 1, 1965, č. 33, s. 14.

ŠTEVČEK, P.: Dve premeny poézie. In: Kultúrny život, roč. 20, 1965, č. 44, s. 5 a12.