František Juriga

21. 7. 1934
Dúbrava, okr. Liptovský Mikuláš
Žáner:
dráma, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba
František JURIGA r. 1949 – 53 študoval na gymnáziách v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši, 1953 – 58 geológiu na Fakulte geologicko-geografických vied UK v Bratislave. R. 1958 – 63 geológ v podniku Geologický prieskum v Žiline, 1964 – 69 v podniku Rudné bane v Dúbrave, od r. 1969 ústredný banský inšpektor Slovenského banského úradu, po r. 1989 pracovník Geologického ústavu SAV v Bratislave. Od r. 1974 časopisecky publikoval prozaické pokusy, pričom sa postupne orientoval na tvorbu literatúry pre deti a mládež. Autor knižky Hektor, vráť sa! (1985),… Čítať ďalej