František Juriga

21. 7. 1934
Dúbrava, okr. Liptovský Mikuláš
Žáner:
dráma, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si v júli (František Juriga – 85). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 308.

APFEL, Viliam: Próza s nástojčivými otázkami (František Juriga: Žiť cudzí život). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 23. 5. 2018, č. 19 – 20, s. 13.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Osemdesiatnici: Žiť neznamená múdrieť. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 96.

KLUS, Jaroslav: František Juriga: Žiť cudzí život. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 125 – 126.

ŠAH: František Juriga – 70. (Pripomíname si – júl). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 314 – 315.

ŠAH: Pripomíname si v júli. František Juriga. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 317.