František Juriga

21. 7. 1934
Dúbrava, okr. Liptovský Mikuláš
Žáner:
dráma, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba

Životopis autora

František JURIGA r. 1949 – 53 študoval na gymnáziách v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši, 1953 – 58 geológiu na Fakulte geologicko-geografických vied UK v Bratislave. R. 1958 – 63 geológ v podniku Geologický prieskum v Žiline, 1964 – 69 v podniku Rudné bane v Dúbrave, od r. 1969 ústredný banský inšpektor Slov. banského úradu, po r. 1989 pracovník Geologického ústavu SAV v Bratislave. Od r. 1974 časopisecky publikoval prozaické pokusy, pričom sa postupne orientoval na tvorbu literatúry pre deti a mládež. Autor knižky Hektor, vráť sa! (1985), najmenším čitateľom určil rečňovanky Deti, kuriatka a vrana zlodejka (1994), staršej mládeži zasa dobrodružnú prózu s kriminálnou zápletkou Na vlastnú päsť (1995). Výraznejšie sa však presadil ako autor rozhlasových hier a poviedok. Autor hier: Kaskády (1980), Vtedy na Vianoce (1981; neskôr ju upravil aj pre divadlo pod názvom Sváko Rus, 1987), Dialektika života a Pochodom vchod! (obe 1982), Klopanie (1983), Únik zo seba (1984), Najväčší poklad (1985 - určená mládeži), Krvavá vysviacka a Iskry a plamene (obe 1987). Okrem rozhlasových sa pokusil aj o písanie divadelných hier, autor konvenčnej hry Matka (1987) a historickej drámy zo života J. M. Hurbana Smrť Prometea (1988).