František Kalesný

19. 2. 1918
Stará Halič
—  10. 4. 2007
Bratislava
Pseudonym:
František Haličan, F. Matúchov
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra
R. 1929 – 37 študoval na gymnáziu v Lučenci, 1937 – 41 slovanskú a germánsku filológiu na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity v Bratislave, 1940 – 41 na univerzite vo Viedni. R. 1941 – 42 prof. na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1942 – 50 pôsobil ako redaktor vo viacerých denníkoch a časopisoch (Slov. týždeň, Prerod, Náš národ, Matičné čítanie, Chlieb ľudu, Bulletin Povereníctva výživy), 1950 – 55 pracovník… Čítať ďalej