František Kalesný

19. 2. 1918
Stará Halič
—  10. 4. 2007
Bratislava
Pseudonym:
František Haličan, F. Matúchov
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra

Výberová bibliografia

ŠAH: František Kalesný – 85. (Pripomíname si).  In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 2, s. 158.