František Kele

21. 3. 1936
Bratislava
—  19. 10. 2014
Vysoké Tatry
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra
František KELE (dcéra → Táňa Keleová-Vasilková) r. 1953 – 56 študoval na Jedenásťročnej strednej škole, 1956 – 61 biológiu a geografiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Najprv pracoval na Zbojníckej chate vo Vysokých Tatrách, po štúdiách 1963 – 64 pôsobil ako učiteľ v Chomutove, 1965 – 72 stredoškolský prof., 1973 – 92 pracovník Ústavu experimentálnej pedagogiky SAV, po r. 1992 pracovník kabinetu geografie Metodického centra v Bratislave. Venoval sa horolezectvu, účastník čs. i medzinárodných expedícií do veľhôr všetkých… Čítať ďalej