František Koli

23. 6. 1947
Tušická Nová Ves
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra

Výberová bibliografia

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 285 – 329.

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 1, s. 183 – 219.

ŠAH: František Koli – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 159.

ŠAH: František Koli – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 6, s. 158.