František Kubernát

5. 11. 1921
Ružomberok-Biely Potok
—  28. 10. 2011
Brno
Pseudonym:
František Cecko-Kubernát
R. 1935 – 43 študoval na gymnáziu v Martine. R. 1943 – 46 vojak slov. a dôstojník čs. armády, 1946 – 48 úradník na Povereníctve zdravotníctva v Bratislave, 1949 – 81 ekonomický správca Odborného liečebného ústavu v Poprade-Kvetnici, od r. 1981 na dôchodku, žije v Brne. Záujem o archeológiu a dejiny sa odrazil v jeho literárnych prácach, keď sa predstavil ako autor historicko-dobrodružných románov pre deti a… Čítať ďalej