František Mihály

11. 12. 1958
Lučenec
Študoval na Št. konzervatóriu v Košiciach (1979), potom na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (do 1987), PhDr. 1988, napokon na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici (1998 – 99). Od r. 1979 pôsobil ako učiteľ hudby na školách vo Fiľakove, od 1984 v Lučenci. Venuje sa regionálnemu bádaniu Novohradu, jeho kultúrno-literárnym tradíciám vrátane životopisov novohradských dejateľov. Autor kníh: Osobnosti Novohradu (1995) a Kto je kto v Novohrade (2001), spoluautor monografie Fiľakovo 1246 – 1996 (1996). Ako publicista uverejňuje príspevky v regionálnej tlači, v… Čítať ďalej