František Mikloško

2. 6. 1947
Nitra
Žáner:
literatúra faktu
František MIKLOŠKO (brat → Jozef Mikloško) r. 1962 – 1966 študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Nitre, 1966 – 71 matematiku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. R. 1971 – 1983 výskumný pracovník Ústavu technickej kybernetiky SAV, od r. 1983 pracoval striedavo vo viacerých robotníckych povolaniach, od r. 1990 poslanec, v r. 1990 – 1992 predseda SNR, od r. 1992 poslanec Národnej rady Slov. republiky za Kresťanskodemokratické hnutie. V r. 2004 kandidoval na prezidenta SR. V r. 2005 prevzal v Budapešti z rúk prezidenta Maďarskej republiky F.… Čítať ďalej