František Štraus photo 1

František Štraus

7. 7. 1933
Kružlovská Huta
—  27. 4. 2008
Bratislava
Žáner:
literárna veda, poézia, iné

Ocenenia

Cena Spolku slovenských spisovateľov (1995) za literárnoteoretickú štúdiu Strofa a metrum v poézii P. O. Hviezdoslava

Cena Literárneho fondu (2002) za Príručný slovník literárnovedných termínov