František Švantner photo 1

František Švantner

29. 1. 1912
Bystrá
—  13. 10. 1950
Praha
Žáner:
esej, próza, iné

Výberová bibliografia

ŠPAČEK, Jozef: František Švantner a film. In: Rozum, roč. IV, 2022, č. 1, s. 50 – 53.

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 291.

HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Metod(olog)ické inšpirácie v interpretácii prozaického textu (Aktuálny literárnovedný výskum próz 1. polovice 20. storočia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 253 – 264.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 9 – 10, 12.

JANECOVÁ, Tamara: K Švanatnerovej próze Dáma (rozhľady). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 3, s. 207 – 218.

ŠMATLÁKOVÁ, Zuzana: Žena a kvety. K novej scéne vo Švantnerovej novele Nevesta hôľ. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 2, s. 42 – 48.

SVORADOVÁ, Veronika: Nevyčerpateľný Švantner? Zborník k 100. výročiu narodenia Františka Švantnera. In: Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), 2013, č. 1, s. 38.

DRAGULOVÁ, Zuzana: František Švantner: Život a dielo. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 280 – 282.

ŠVANTNER, Matej: Zo spomienok na otca.In: Tvorba, roč. XXII. (XXXI.), 2012, č. 2, s. 9 – 11.

ŠVANTNER, Matej: Skrytá pragmatika Nevesty hôl. In: Tvorba, roč. XXII. (XXX.), 2012, č. 1, s. 8 – 11.

HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Lyrizácia tvaru christianizovaného mýtu v tvorbe Františka Švantnera. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 4, s. 34 – 38.

HAŠKOVÁ, Zuzana: K edično-textologickej problematike nového vydania Švantnera (Nevesta hôľ a iné prózy). Recenzia. In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 10, s. 42 – 44.

PROKEŠOVÁ, Viera: František Švantner: Nevesta kôľ a iné prózy. In: Knižná revue, roč. XVIII, 3. 12. 2008, č. 25, s. 4.

MATEJOV, Radoslav: Najkrajší Švantner. Ján Švantner: Nevesta hôľ a iné prózy. (Zlatí a najkrajší). In: Knižná revue, roč. XII, 20. 2. 2002, č. 4, s. 3.

KROČANOVÁ-ROBERTS, Dagmar: Podnetná monografia. Jana Kuzmíková: František Švantner. (Recenzia). In: Rak roč. VII., 2002, č. 1, s. 50 – 52.

MATEJOV, Radoslav: Čosi o tajomstvách (Jana Kuzmíková: František Švantner). In: Knižná revue, roč. XI,  14. 11. 2001, č. 23, s. 3.

KUZMÍKOVÁ, Jana: Zdroje a významy mýtizmu v románe Nevesta hôľ. (Štúdie). In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 3, s. 193 – 207.

ŠTRELINGER, Peter: Kto proti osudu (1978).

ŠTEVČEK, Ján: František Švantner. Život a dielo 1912 – 1950 (1972).