František Volf

1. 12. 1897
Třeboň (Česko)
—  3. 7. 1983
České Budějovice (Česko)
Žáner:
dráma, pre deti a mládež, próza
František VOLF v r. 1909 – 17 študoval na gymnáziu v Třeboni, 1917 – 18 na právnickej fakulte českej univerzity v Prahe (nedokončil), 1918 vykonal doplňujúcu maturitnú skúšku na učiteľskom ústave v Soběslavi, 1925 – 28 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1918 – 19 pomocný učiteľ na ľudovej škole v Brannej, 1919 – 22 učiteľ v Bytči, 1922 – 29 v Dohňanoch, 1929 – 30 riaditeľ ľudovej školy v Bernolákove, 1930 – 38 v Bratislave, 1938 – 42 v Prahe-Chabroch, od 1942 sa venoval výlučne maliarstvu, striedavo pôsobil v Prahe a v… Čítať ďalej