Gabriel Rapoš photo 1
Foto © Anton Šmotlák

Gabriel Rapoš

14. 6. 1917
Brezno
—  2. 9. 1994
Bratislava
Pseudonym:
Gašpar Tribel, J. B. Mikovíny, Martin Groš
R. 1927 – 36 študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Košiciach, 1936 – 40 na Právnickej fakulte UK, resp. SU v Bratislave. R.  1936 – 39 pracoval popri štúdiu ako redaktor Národných novín, súčasne 1938 – 39 Slov. hlasu, 1939 – 44 tajomník a dramaturg Slov. rozhlasu, redaktor časopisu Slov. rozhlas v Bratislave, 1944 vedúci Slobodného slov. vysielača v Banskej Bystrici, 1945 – 47 programový riaditeľ Čs. rozhlasu v Košiciach a v… Čítať ďalej