Gabriela Futová photo 1

Gabriela Futová

23. 2. 1971
Prešov
Po absolvovaní gymnaziálnych štúdiií v Prešove (1985 – 1989) vyštudovala odbor žurnalistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1989 – 1993). Pracovala ako administratívna pracovníčka. Od roku 2002 je metodičkou pre prácu s deťmi a mládežou v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove a vedúcou pracovnej skupiny so zameraním na prácu s deťmi a mládežou zriadenej Slovenskou národnou… Čítať ďalej