Gabriela Rothmayerová photo 2

Gabriela Rothmayerová

14. 3. 1951
Gelnica
Žáner:
próza, publicistika, rozhlasová tvorba

Komplexná charakteristika

Po desaťročí úspešného, osobnostne výrazného novinárskeho a redaktorského pôsobenia v oblasti kultúry a po časopiseckom prezentovaní prozaickej tvorby debutovala knižne zbierkou poviedok Lastovičie hniezdo (1982), vychádzajúcou z vlastnej skúsenosti s baníckym prostredím rodnej Gelnice a ním špecificky modulovanými vzťahmi mužov a žien; každá z próz spojených hľadiskom ústrednej postavy Evy zobrazuje, ako brúsená plôška na povrchu stuhnutej magmy skúsenosti, niečo z drsných vnútorných procesov špecifického malomestského prostredia. Kniha Po prvej skúške (1984) je zbierkou desiatich poviedok o ženách rôzneho veku a rôznej sociálnej skúsenosti. Novelou Šťastie je drina (1989) sa pokúsila o moderné ženské romaneto vystavané na príbehu mladej psychologičky, ktorá vstúpi do manželstva pragmaticky, z túžby po dieťati, bez romantiky trubadúrskej lásky, čo vytvára vyhranenú až provokujúcu, vo výraze však skôr publicistickú ako románovú, optiku rozprávania z perspektívy súčasnej ženy. Novela Tak o čo ide? (2004), v poradí šiesta autorkina kniha, je do určitej miery syntézou jej prozaického hľadania. V mnohom nadväzuje na debut – poetickou lexikou, no najmä tematikou hľadania „hniezda“, čo je u nej synonymum domova. Motív domova, ťažisková téma Rothmayerovej debutu Lastovičie hniezdo, má od počiatku aj rozmer siahajúci do minulosti. Tu je však táto téma obohatená aj o nové prvky „porevolučnej“ skutočnosti. Poetické vyjadrovanie je autorke vlastné – nadväzuje ním na svoju básnickú minulosť – začínala v literárnych súťažiach ako poetka. Po dvoch knihách publicistiky je u nej zreteľné prirodzené prepojenie témy každodennej politiky s vážnejšou, hĺbkovou, nadčasovou témou hodnoty ľudského života. Preto sa v knižke celkom prirodzene vedľa seba ocitnú kapitoly o politikovi (hovorené iným jazykom, jazykom politiky, čo je zdôraznené použitím češtiny) a kapitola o básnikovi. Spojenie poézie a humoru podáva autorka až provokačne, čo jasne naznačuje v názve: malicherné politické spory sú bezvýznamné v porovnaní s váhou ľudského života. Túto dimenziu svojej prózy ako osobnú motiváciu autorka zdôraznila aj v osobnom vyznaní na záložke knihy. Rothmayerová ani tu nepodlieha čierno-bielemu videniu rozporuplnej skutočnosti a vie nám ju podať zaujímavo a sviežim jazykom, oplývajúcim poéziou. Z parlamentnej skúsenosti autorky vznikla esejisticky ladená kniha úvah a postrehov Zo zápisníka poslankyne (1994) – že Rothmayerová spisovateľkou a reportérkou zostala aj vo svojom pôsobení v politike, to potvrdzuje aj jej kniha rozhovorov s osobnosťami parlamentného života Dusno (1997).

Anna Šikulová, Peter Valček