Gabriela Rothmayerová photo 2

Gabriela Rothmayerová

14. 3. 1951
Gelnica
Žáner:
próza, publicistika, rozhlasová tvorba

Napísali o autorovi

Narušenie medziľudských vzťahov nachádza formálne vyjadrenie v dialógu, ktorý dosahuje až polohu karikatúry či grotesky. Súvisí to s premysleným kompozičným princípom, ktorým sa na ploche celej novely ustavične vytvára napätie medzi závažnosťou problematiky a jej humorným, nadľahčeným podaním.

              Š. Bystrík, 1982

Rothmayerová nechce prinášať nejaké vznešené posolstvá človeka o človeku, jej devízou akoby bolo: takto to vidím a dosť. A táto skromnosť jej – paradoxne – prináša umelecký úspech.

              (bž, Nové knihy 21/1982)