Gabriela Rothmayerová photo 2

Gabriela Rothmayerová

14. 3. 1951
Gelnica
Žáner:
próza, publicistika, rozhlasová tvorba

Životopis autora

Gabriela ROTHMAYEROVÁ sa narodila 14. marca 1951 v Gelnici. Základnú a strednú školu navštevovala v rodisku. Po maturite v roku 1969 pracovala v košických VSŽ, neskôr bola redaktorkou Východoslovenských novín. V rokoch 1970 – 1975 študovala novinárstvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracovala v kultúrnej rubrike denníka Smena, v rokoch 1983 – 1987 bola šéfredaktorkou detského časopisu Ohník, potom vedúcou redaktorkou Smeny na nedeľu. Roku 1990 ju kooptovali do rekonštruovanej SNR a v prvých poprevratových voľbách roku 1990 zvolili za poslankyňu FZ ČSFR do Snemovne ľudu. Vo volebnom období 1992 – 1994 bola poslankyňou SNR, po vzniku Slovenskej republiky poslankyňou Národnej rady SR (za Stranu demokratickej ľavice). V rokoch 1994 – 1997 pracovala ako reportérka Nedeľnej Pravdy. V rokoch 1998 – 2003 bola šéfredaktorkou Rádia Devín Slovenského rozhlasu. Žije a tvorí v Bratislave.