Gabriela Spustová-Izakovičová photo 1

Gabriela Spustová-Izakovičová

28. 10. 1967
Trnava
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež, próza
Rodné meno:
Izakovičová
Mgr. Gabriela SPUSTOVÁ, PhD. (rodená Izakovičová) sa narodila 28.10.1967 v Trnave. Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Trnave a pracovala ako detská sestra. V roku 2002 absolvovala štúdium na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – náboženstvo a etika, slovenský jazyk a literatúru študovala na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, roku 2010 ukončila doktorandské štúdium na Ústave krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied. Od roku… Čítať ďalej