Gabriela Spustová-Izakovičová photo 1

Gabriela Spustová-Izakovičová

28. 10. 1967
Trnava
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež, próza
Rodné meno:
Izakovičová

Výberová bibliografia

FLORKOVÁ, Janka: Gabriela Spustová-Izakovičová: Rytier a pevec Viliam Turčány. In: Dotyky, roč. XXXI, 2019, č. 1, s. 62.

NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 91.

ŠAH: Gabriela Spustová-Izakovičová – 50 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 10, s. 160.

MATLÁKOVÁ, Zlata: Poetický večer Gabriely Spustovej Izakovičovej. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 4. 10. 2017, č. 33 – 34, s. 15.

MATLÁKOVÁ, Zlata: Fenomén zázraku v meditačnej poézii. Gabriela Spustová Izakovičová: Taliatha kum – dievča, vstaň! (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 20. 9. 2017, č. 31 – 32, s. 12.