Gavril Gryzlov photo 1

Gavril Gryzlov

6. 5. 1928
Bratislava
—  9. 9. 1978
Píla-Vlčí laz
Pseudonym:
Andrej Gemer, Gabo Gemerský, Gejza Gráč

Výberová bibliografia

VÁLEK, Igor: Spomienka / výročie (Rodený reportér a spisovateľ faktu). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 14.

BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

MARČOK, Viliam a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). LIC, Bratislava 2006.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK 2001.

KALNÝ, Slavo: Páni novinári. Bratislava: Slovenský syndikát novinárov 2004.

KALNÝ, Slavo: Osobnosť reportéra Gavrila Gryzlova. In: Gryzlov, G.: Pro nobis. Bratislava: Vydavateľstvo SSS 1999.