Gejza Sádecký

12. 10. 1943
Sádočné
Žáner:
odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, iné
Gejza SÁDECKÝ v r. 1958 – 61 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Považskej Bystrici, 1961 – 65 ruský jazyk a výtvarnú výchovu na Pedagogickom inštitúte v Martine, 1979 – 82 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, 1974 – 77 na Pedagogickej fakulte UK v Trnave postgraduálne štúdium pre výchovných poradcov a ruštinu – výtvarnú výchovu, 1973 – 76 študoval v Ústrednom ústave pre vzdelávanie učiteľov v Bratislave. R. 1964 – 73 učiteľ v Domaniži, 1973 – 79 okr. inšpektor v Považskej Bystrici, 1979 – 90 krajský školsky inšpektor v… Čítať ďalej