Gejza Sádecký

12. 10. 1943
Sádočné
Žáner:
odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, iné

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Gejza Sádecký – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 156.

JEŠKOVÁ, Ľudmila – SÁDECKÝ, Gejza: S Gejzom Sádeckým (aj) o písaní povestí. (Rozhovor). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 21. 6. 2017, č. 23 – 24, s. 9.

ŠAH: Pripomíname si (Gejza Sádecký – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 10, s. 158 – 159. 

ČELKOVÁ, Lýdia: Od predkov po súčasníkov (Gejza Sádecký: Osem storočí rodu Sádecký). In: Knižná revue, roč. XVI, 2. 8. 2006, č. 16 – 17, s. 8.

ŠAH: Pripomíname si. Gejza Sádecký – 60. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 10, s. 158.

ČELKOVÁ, Lýdia – SÁDECKÝ, Gejza: Dve otázky na aktuálnu tému: školské knižnice (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VIII, 18. 3. 1998, č. 6, s. 8.