Gejza Vámoš photo 1

Gejza Vámoš

22. 12. 1901
Dévaványa
—  18. 3. 1956
Mariae-Minas (Brazília)
Žáner:
dráma, literárna veda, próza

Autor o sebe

Pisateľ týchto riadkov v tisícich pochybnostiach, s nadšením pre lepší a nový svet a s hrôzou tušenej krvavej kataklizmy kládol veľké očakávanie v sprostredkujúcu moc dvoch veľkých faktorov kultúrneho života: vedy lekárskej a literatúry... Ak sa hovorí, že umenie zušľachťuje, medicína naučí vidieť a myslieť. Musí to byť pravdaže medicína vradená do koľají filozofického myslenia.