Gejza Vámoš photo 1

Gejza Vámoš

22. 12. 1901
Dévaványa
—  18. 3. 1956
Mariae-Minas (Brazília)
Žáner:
dráma, literárna veda, próza

Výberová bibliografia

ČIČMANEC, Ivan: Téma ousiderstva u Vámoša a Becketta. In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 3, s. 3 – 13.

KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (1918 – 1939). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 83 – 84, 86.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7.

RUSŇÁKOVÁ, Petra: Aktuálne problémy textológie (Medzinárodný seminár). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 324 – 325.

PAVČÍK, Filip: Spisovatelia v zajatí režimu slovenského štátu. In: Sme, roč. 26, 2. 3. 2018, č. 51, príl. Magazín o knihách, s. XXVI.

HEVIER, Daniel, ml.: Obvinili ho z oplzlosti. A zachránili mu život. Spisovateľ a lekár Gejza Vámoš. In: Hospodárske noviny – príloha Magazín, roč. 3, 24. 3. 2017, č. 11, s. 28 – 31.

ZITOVÁ, Katarína: Dve vízie sveta (Gejza Vámoš: Hrušovianski hriešnici). In: Knižná revue, roč. XXVI, 31. 3. 2016, č. 3, s. 10.

ČÚZY, Ladislava: Gejza Vámoš: Hrušovianski hriešnici. Gejza Vámoš: Polčlovek a iné prózy. (Recenzie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2006, č. 11, s. 127 – 130.

RUTTKAYOVÁ, Ivica: Ateista a my. Gejza Vámoš: Odlomená haluz. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 9, s. 109 – 111.

ČÚZY, Ladislav: Návrat k odlomenej haluzi. Gejza Vámoš: Odlomená haluz. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 9, s. 107 – 109.

ORIEŠEK, Patrik: ODvážne umenie (Gejza Vámoš: Odlomená haluz). In: Knižná revue, roč. XV, 12. 10. 2005, č. 21, s. 5.

TEPLAN, Dušan: V znamení metafyzického atomizmu. Gejza Vámoš: Atómy Boha. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXIX, 2004, č. 2, s. 89 – 90.

ČÚZY, Ladislav: Návrat bestselleru. Gejza Vámoš: Atómy Boha. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 107 – 109.

BARBORÍK, Vladimír: "Aféra v Bahňanoch" – materiálová štúdia z literárneho života v medzivojnovom období. (Rozhľady). (Príspevok zo seminára ÚSIL SAV "Gejza Vámoš – prozaik a kultúrny činiteľ", 27. 11. 2001). In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 3, s. 214 – 222.

PETRÍK, Vladimír: Humor vo Vámošovom prozaickom diele. (Rozhľady). (Príspevok zo seminára ÚSIL SAV "Gejza Vámoš – prozaik a kultúrny činiteľ", 27. 11. 2001). In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 3, s. 212 – 214.

BŽOCH, Adam: Vámošov Princíp krutosti z hľadiska filozofie života. (Rozhľady). (Príspevok zo seminára ÚSIL SAV "Gejza Vámoš – prozaik a kultúrny činiteľ", 27. 11. 2001). In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 3, s. 209 – 212.

HABAJ, Michal: Gejza Vámoš. (Rozhľady). (Príspevok zo seminára ÚSIL SAV "Gejza Vámoš – prozaik a kultúrny činiteľ", 27. 11. 2001). In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 3, s. 193 – 209.

BELKOVÁ, Zuzana: Cynikovo hľadanie dobra (Gejza Vámoš: Jazdecká legenda). In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 12. 1998, č. 25 – 26, s. 17.

LITECKÝ, František: Drsný, ale výrazný. Gejza Vámoš: Burič? (zborník príspevkov z konferencie o autorovi). In: Knižná revue, roč. VIII, 27. 5. 1998, č. 11, s. 3.