Geno R. (Senečič) Senečić

7. 11. 1907
Záhreb (Chorvátsko)
—  21. 6. 1992
Záhreb (Chorvátsko)
Žáner:
dráma, literárna veda, prekladateľská činnosť, iné
Novinárstvo a slavistiku študoval na filozofickej fakulte univerzity v Záhrebe, r. 1941 – 42 slavistiku na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Sprvu do r. 1941 pôsobil ako novinár a dramatický spisovateľ v Záhrebe, r. 1941 kultúrny atašé na chorvátskom vyslanectve v Bratislave, kde ostal aj po odvolaní z funkcie, r. 1945 – 5l novinár a režisér Jadran-filmu, r. 1951 – 63 odborný pracovník Lexikografického závodu v Záhrebe, od r.… Čítať ďalej