Geno R. (Senečič) Senečić

7. 11. 1907
Záhreb (Chorvátsko)
—  21. 6. 1992
Záhreb (Chorvátsko)
Žáner:
dráma, literárna veda, prekladateľská činnosť, iné

Životopis autora

Novinárstvo a slavistiku študoval na filozofickej fakulte univerzity v Záhrebe, r. 1941 – 42 slavistiku na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Sprvu do r. 1941 pôsobil ako novinár a dramatický spisovateľ v Záhrebe, r. 1941 kultúrny atašé na chorvátskom vyslanectve v Bratislave, kde ostal aj po odvolaní z funkcie, r. 1945 – 5l novinár a režisér Jadran-filmu, r. 1951 – 63 odborný pracovník Lexikografického závodu v Záhrebe, od r. 1963 sa venoval prekladateľskej činnosti. Obľúbený chorvátsky dramatik, prozaik a novinár, autor poviedok, satirického románu, a najmä divadelných hier komediálneho a tragikomického ladenia, ktoré často inscenovali divadlá v Chorvátsku i v zahraničí, napr. do slovenčiny boli preložené komédie Spis čislo 516 (1942), Neobyčajný človek (1942, uvedená v bratislavskom SND) a libreto operety Logaritmy a láska (1964). Počas štúdií a pôsobenia na Slovensku sa zaujímal o súveké slov. dramatické umenie, napísal dizertáciu Dramatik Ivan Stodola, časť z nej publikoval ako štúdiu v časopise Slov. divadlo (1943). Propagátor a jeden z najproduktívnejších prekladateľov slov. literatúry v bývalej Juhoslávii, keď do srbochorvátčiny preložil viacero významných prozaických (A. Bednár, J. Blažková, P. Dobšinský, K. Jarunková, Ľ. Jurík, V. Mináč, V. Šikula, J. Šramková) a dramatických diel (P. Karvaš, J. Solovič), s J. Andrićom spolupracoval na preklade libreta Suchoňovej opery Krútňava. Za preklad rozsiahlej románovej pentalógie M. Kukučina Mať vola (Mati zove, 1980) získal Hviezdoslavovu cenu. Beletriu prekladal aj z češtiny a nemčiny.