Gizela Gáfriková

20. 10. 1945
Banská Bystrica
—  6. 3. 2014
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, poézia
Rodné meno:
Slavkovská
Gizela GÁFRIKOVÁ (manžel → Michal Gáfrik) študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Banskej Bystrici, kde r. 1964 maturovala, 1964 – 69 históriu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1969 nastúpila ako interná ašpirantka do Ústavu slov. literatúry SAV v Bratislave, kde  pracovala ako vedecká pracovníčka na Oddelení dejín staršej slov. literatúry. Sústreďovala sa na výskum literatúry 17. – 18. stor., ktorú sledovala v širšom dobovom jazykovom a kultúrnohistorickom kontexte. Osobitnú pozornosť venovala tvorbe H. Gavloviča… Čítať ďalej