Gizela Gáfriková

20. 10. 1945
Banská Bystrica
—  6. 3. 2014
Žáner:
editorská činnosť, poézia, prekladateľská činnosť, literárna veda
Rodné meno:
Slavkovská

Výberová bibliografia

RUSŇÁKOVÁ, Petra: Brtáňová, Erika: Slovo Pánovo zostáva naveky (Recenzia). Z kázňovej tvorby slovenských spisovateľov 18. – 19. storočia. In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 4, s. 316 – 318.

RUSŇÁKOVÁ, Petera: Brtáňová, Erika (ed.): Literárnohistorické kolokvium II. Barok (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 6, s. 477 – 480.

RUSŇÁKOVÁ, Petra: Brtáňová, Erika (ed.): Gizela Gáfriková (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 5, s. 400 – 404.

ŠVANTNER, Ján: Oneskorený nekrológ (Za Gizelou Gáfrikovou 20. októbra 1945 – 6. marec 2014). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 7 – 8, s. 29 – 292.

TKÁČIKOVÁ, Eva: Za Gizelou Gáfrikovou (nekrológ). In: Tvorba, roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 1, s. 29 – 31.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Texty v kontexte (Slovenská literárna veda 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXIV.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XVI.

HOSTOVÁ, Ivana: Nebudem sa báť zlého, lebo si so mnou ty, báseň (Gizela Slavkovská-Gáfriková: Básne). In: Knižná revue, roč. XIX, 1. 4. 2009, č. 7, s. 4.