Gregor Papuček

24. 6. 1938
Mlynky (Maďarsko)
Žáner:
literárna veda, poézia, pre deti a mládež, próza, iné

Výberová bibliografia

BOBÁK, Ján – PAPUČEK, Gregor: Intenzívna pomoc zo Slovenska je nevyhnutná. Rozhovor so slovenským spisovateľom Gregorom Papučekom, naším krajanom a činovníkom v Maďarsku, aj o nevyhnutnej požiadavke na zastavenie asimilácie Slovákov v Maďarsku. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 22. 5. 2019, č. 19 – 20, s. 17.

Autor neuved.: Z najnovších básni (Gregor Papuček – o ňom + ukážka z najnovších básní). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 23. 5. 2018, č. 19 – 20, s. 11.

ŠAH: Gregor Papuček – 80 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 157 – 158.

ŠENKÁR, Patrik: Gregor Papuček: Hviezdne nebesá – stošesťdesiat haiku zablyšťalo sa (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 6, s. 133 – 136.

HOSTOVÁ, Ivana: Tvorba ako hľadanie a (najmä) strácanie čitateľa (Slovenská nedebutová poézia 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XIII.