Foto SNK

Gustáv Adolf Bežo

27. 11. 1890
Senica
—  9. 6. 1952
Pseudonym:
Bielohorský, Gab. Zosenatru
Žáner:
literárna veda, próza
Gustáv Adolf Bežo študoval na reálke v Hodoníne, potom na obchodných akadémáach v Prostějove a v Olomouci, napokon na exportnej akadémii vo Viedni. R. 1919 – 32 viedol tlačiareň v Trnave, r. 1932 ju prenajal, sám sa presťahoval do Bratislavy, venoval sa politickej a stavovskej práci. R. 1950 jeho tlačiarenský podnik znárodnili, z politických dôvodov zatknutý a väznený (spáchal samovraždu). V literárnej tvorbe sa pokúsil o detektívnu prózu, ktorá vychádzala z motivického plánu ľudových rozprávok, pričom pod vplyvom anglickej spisby v nej vytvoril typ… Čítať ďalej