Gustáv Murín photo 4

Gustáv Murín

9. 4. 1959
Bratislava
Pseudonym:
Medzinárodný, Ján V. Lucian
Žáner:
dráma, esej, literatúra faktu, odborná literatúra, populárne žánre, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné

Napísali o autorovi

Murínovi rozhodne nemôžeme uprieť schopnosť zaujať až provokovať. Vzbudiť pozornosť i inšpirovať. V tom najlepšom zmysle slova tak pôsobia predovšetkým jeho eseje (najmä Náhradný koniec sveta) a neprehliadnuteľná žurnalistická bystrosť a zručnosť, ktorej duch v pozitívnom i negatívnom zmysle – poznačil celú jeho literárnu činnosť.

Ladislav Čúzy

Murínove eseje o sexualite nezaprú snahu rúcať (posledné) desaťročia prácne budované konvencie a predstavy – napríklad o sexuálnej revolúcii 60. rokov, o omyle úplnej likvidácie sexuálnych tabu, či o orgazmových pretekoch našej postindustriálnej a informačnej spoločnosti. Originálne úvahy o orgazme ako fetiši dnešnej generácie sexu sa prelínajú všetkými témami Orgazmodrómov. Biológ a spisovateľ Gustáv Murín vie umne zaobliť čísla a štatistiky, rešeršované zo svetovej i domácej literatúry, do príťažlivého publicistického obalu, spojiť ich vlastnými úvahami a rezultátmi a ponúknuť čitateľovi.

Adriana Fábryová

Murínove abecedovanie (Abeceda sexu a erotiky) patrí v knižnici do kultivovanej poličky – má vážne podložie a úsmevnú tvár. Autor zvolil hravú kompozíciu a k jednotlivým písmenám abecedy priradil kapitolky o blízkych okruhoch slov (napr. H, hárem, hriech) alebo termínov (I, incest, internet). Krížom-krážom, hore a dole takto prebrázdil celé súčasné sexovisko, resp. vytvoril mozaikové informatórium o sexe. Za každým textom cítiť poctivé vyhľadávanie, zoraďovanie a kombinovanie faktov z rôznych končín vedy, zo sexuológie, biológie, chémie, politiky, histórie, filozofie, sociológie, štatistiky atď. – výsledný tvar sa tak môže pochváliť informačnou nasýtenosťou a presvedčivosťou. Murín dokázal už v predchádzajúcich knihách, zvoliť a vycibriť dostatočne nosnú a čítavú koncepciu, aby uniesla množstvo výpiskov, poznámok, správ, faktov i vlastných zistení bez toho, že by sa zmenila na taxonomický kompilát. Preto potom čítame vybrúsenú esejistiku vyšibanú trefným anekdotickým humorom. Navyše, medzi riadky sa Murínovi vošiel aj istý sprievodný princíp, ktorým svet sexu vníma, triezvy odstup, ale aj normálna ľudská zainteresovanosť či slušnosť, žiadne kasanie sa ani vulgarizovanie. (...) V mediálnom sexovaní má Murínova kniha výnimočnú pozíciu: jej cieľom nie je sex, sex, sex, ale človek. Sexualita teda slúži na vystihnutie človeka, v tomto podaní zábavou i faktografiou.

Radoslav Matejov

Murínovo čítanie je živé, pútavé, šťavnaté. Vie vyhľadávať fakty, pohrať sa s nimi a dospieť k menej tradičným výstupom. Murín otvorene kriticky kope do dverí na jednej i druhej strane, nešetrí nikoho v žiadnom literárnom či politickom tábore. Pravdu mal o ňom svojho času V. Mihálik, keď ho nazval šťukou v rybníku. (...) Množstvo informácií, ktoré sa mu podarilo zhromaždiť a vhodne skĺbiť, je impozantné i napriek možnej nápomocnosti internetových vyhľadávačov. Nevystupuje len vo forme konštatátora, ale aktívne usmerňuje sled myšlienok, pričom sa čitateľovi svojou presvedčivosťou až trochu vnucuje pod kožu. Všetko je inak považujem za knihu vtipnú, zábavnú, občas až ironickú a zádrapčivú. Vedieť však písať aj o závažnej problematike vtipne a udržať si záujem čitateľa do poslednej strany, to je tiež, a nie hocijaké umenie.

Michal Schuster

Spisovateľ naturelom a vedec zamestnaním, Gustáv Murín, v Návode na manželstvo predstavuje zábavné eseje, v ktorých sa vedecké poznatky a zistenia z oblasti biológie, etiky, psychológie, antropológie, sexuológie i matrimoniológie kombinujú so schopnosťou originálnej rozprávačskej a výkladovej dikcie okorenenej osobnou skúsenosťou. Atmosféra esejí je prirodzene pestrá striedaním slohových postupov, resp. útvarov, a Murínových subjektových rol. Inými slovami, nájdeme tu prednášku aj vtip, sentenciu aj príbeh, úvahu či klebietku; autor tu vystupuje ako vedec, manžel, rodič, zabávač, terapeut, kamarát, chlap od stola i žena v zástere atď. Takáto konštelácia podávaná s chuťou a šarmom môže v čitateľoch zaihrať na stupnici úsmevu, od myknutia kútikom až po rehot, no pritom si autor udržiava diskrétnosť. Podstatnou vrstvou v textovej stratégii sa stáva citovanie a parafrázovanie, u Murína typické a často produktívne.(...) Návod na manželstvo je, to treba v danom kontexte vyzdvihnúť, kompozične i graficky dynamickejšou knihou oproti Abecede sexu a erotiky.

Radoslav Matejov

Gustáv Murín zhŕňa v knihe Mafia v Bratislave to, čo laikom na trestnú činnosť v záplave informácií uniklo alebo napráva to, čo sa v pavlačovej šepkande prekrútilo. Prínosné je, že Murín zobrazil bratislavskú mafiu aj s jej prepojeniami na legálnu podnikateľskú sféru a že vo všeobecných kapitolách uvádza zvyklosti nielen mafie hlavného mesta Slovenskej republiky, ale celej krajiny, ba aj zahraničné. Neobchádza pri tom ani úspechy a neúspechy polície, zmarené vyšetrovania, prepojenia na politiku a šport a prístupne objasnil aj korene a pokusy o občiansky odpor. Tým poskytol čitateľovi vhodný kód na dešifrovanie celého podhubia mafie, i na jej karcinogénne bujnejúci organizmus. Každý, koho postavy a činy bratislavskej a sčasti aj ostatnej slovenskej mafie zaujímajú, by mal za Murínovým sumárom siahnuť. Autor zobrazuje nielen panoptikum kriminality, ale aj celého desaťročného obdobia stabilizácie nového rozkývaného spoločenského systému. Jeho podstatnou črtou bola neschopnosť zvládnuť situáciu právnymi prostriedkami, prvopočiatoční mafiáni skončili neprirodzenou smrťou v rámci rýchleho vzájomného účtovania. Murín nám dáva tento krvavý účet k nahliadnutiu.

Ľuboš Svetoň

Mafia na Slovensku je unikátnou exkurziou slovenským podsvetím. Autor touto knihou jednak vzdáva hold slovenskej investigatívnej žurnalistike a novinárom, ktorí sa nebáli odhaľovať nekalé činy mafiánov, a zároveň nebojácne sprevádza čitateľa neľahkou a podivuhodne špinavou históriou slovenského podsvetia.

Lucia Kulihová