Gustáv Murín photo 4

Gustáv Murín

9. 4. 1959
Bratislava
Pseudonym:
Medzinárodný, Ján V. Lucian
Žáner:
dráma, esej, literatúra faktu, odborná literatúra, populárne žánre, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné

Výberová bibliografia

JARÁBEK, Mikuláš: Osudy v kameni (recenzia), In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 9, s. 126 – 129.

Redakcia: Jubilant Gustáv Murín. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 10. 4. 2019, č. 13 – 14, s. 19.

ŠAH: Pripomíname si (Gustáv Murín – 60). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 4, s. 159.

-red-: Humanista roka 2018. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, s. 15.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Päťdesiatnici: Hladina ustálená. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 105.

ŠIKULA, Bystrík: Ceny slovenských pohľadov za rok 2016. Gustáv Murín – esej a publicistika. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 133 – 134.

ZITOVÁ, Katarína – MURÍN, Gustáv: Černobyľská lož (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXVI, 18. 4. 2016, č. 4, s. 5.

CHYBÍKOVÁ, Nina: Gustáv Murín: 5 x P (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 20. 5. 2015, č. 10, s. 7.

SZABÓ, Ivan: Oblačno, miestami jasno (Slovenská literatúra faktu 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 31.

Autor neuved.: 4x P. Známy spisovateľ, publicista a vedec Gustáv Murín (1959) pripravil tetntoraz pre čiateľov ničo liečivé. (O autorovi + ukážka z tvorby). In: Knižná revue, roč. XXV, 11. 2. 2015, č. 3, s. 12.

SZABÓ, Ivan: Gustáv Murín: Trojhlas (Lasica, Štepka, Suchý). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXV, 11. 2. 2015, č. 3, s. 6 – 7.

ZITOVÁ, Katarína – MURÍN, Gustáv: Kultúra nie je na príťaž (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXIV, 6. 8. 2014, č. 16 – 17, s. 22 – 23.

SVETOŇ, Ľuboš: So záujmom o diane (Mafiáni. Krvavé príbehy – Zúčtovanie?). In: Knižná revue, roč.: XXIV, 19. 2. 2014, č. 4, s. 8 – 9.

-gm-: Murín na cestách. In: Knižná revue, roč. XXIII, 27. 11. 2013, č. 24, s. 6.

-kz-: Dvojjazyčne (G. Murín: Život ako samizdat). In: Knižná revue, roč. XXIII, 16. 10. 2013, č. 21, s. 8.

SZABÓ, Ivan: Témy z histórie a spomienky (Slovenská literatúra faktu 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha, s. 32.

MAŠLEJOVÁ, Diana – MURÍN, Gustáv: Slovensko je viac svetov (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXII, 19. 9. 2012, č. 19, s. 22 – 23.

BANČEJ, Maroš M.: Nitky podsvetia (Gustáv Murín: Gorily v podsvetí). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 19. 9. 2012, č. 19, s. 5.

VÁLEK, Igor: dobrá audiokniha, nie však do postele (Gustáv Murín: Mafia na Slovensku I). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 21. 12. 2011, č. 26, s. 5.

HALVONÍK, Alexander: Mužský a ažensý princíp (Pohľad na pôvodnú prozaickú tvorbu roku 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. VI.

JÍLEK, Peter F.'Rius: Capo di tutti capi (Dávid Kičin – Gustáv Murín: Mikuláš Černák). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 5.

BÍZIKOVÁ, Margita: Rekordná Bibliotéka. In: Knižná revue, roč. XX, 24. 11. 2010, č. 24, s. 1.

SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXXV.

-báb-: Gustáv Murín: Veci, čo nás zbližujú (Návod na dlhovekosť. Krátke rady na dlhý partnerský život). In: Knižná revue, roč. XX, 26. 5. 2010, č. 11, s. 10.

KULIHOVÁ, Lucia: Príbeh jedného sídliska (Gustáv Murín: Návrat do Budúcnosti). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 29. 9. 2010, č. 20, s. 5.

KULIHOVÁ, Lucia: Koniec krstných otcov na Slovensku? Gustáv Murín: Mafia na Slovensku. Osudy bossov Černákovej éry (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XIX, 11. 11. 2009, č. 23, s. 5.

SZABÓ, Ivan: Rôznorodé témy, rozdielna kvalita (Slovenská literatúra faktu 2008) . In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXXV.

SVETOŇ, Ľuboš: Čas rýchleho účtovania. Gustáv Murín: Mafia v Bratislave, 1989 – 1999 Dekáda zločinu a trestu (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 17. 12. 2008, č. 26, s. 5.

MATEJOV, Radoslav: Pekne pozývam. Gustáv Murín: Návod na manželstvo. (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 13. 2. 2008, č. 4, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

SVETOŇ, Ľ.: Gustáv Murín: Čas rýchleho účtovania (Gustáv Murín: Mafia v Bratislave. 1989 – 1999 Dekáda zločinu a trestu). In: Knižná revue, 18, 2008, č. 26.

SCHUSTER, Michal: Príručka: Kým nie je neskoro! Gustáv Murín: Všetko je inak (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 4. 7. 2007, č. 14 – 15, s. 5.

ŠRANK, J.: O sebareferenčnosti jedného názvu (Gustáv Murín: Všetko je inak). In: Rak, 12, 2007, č. 11.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

-báb-: Do sveta dvojjazyčnými koľajami (Gustáv Murín: Svet je malý – Le monde est petit). In: Knižná revue, roč. XV, 14. 9. 2005, č. 19, s. 7.

GÁLIS, V.: Gustáv Murín. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

MATEJOV, Radoslav: Aj sex má svoje ale (Gustáv Murín: Abeceda sexu a erotiky). In: Knižná revue, roč. XV, 31. 8. 2005, č. 18, s. 5.

MOYŠOVÁ, Stanka: AD: Gustáv Murín: Feminizmus ako tretie zlo, SP č. 2/2003. (Prišlo pošou...). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 14 – 17.

BALÁŽ, I.: Po kúskoch podávaná prítomnosť a budúcnosť (Gustáv Murín: Tak ako bohovia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 11.

BÁBIKOVÁ, Murín: Gustáv Murín: Tak ako bohovia. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XII, 23. 1. 2002, č. 2, s. 1.

BARANOVÁ, B.: Búranie mýtov v diele Gustáva Murína (Diplomová práca). Bratislava: PdF UK 2002.

DRASTICH, M.: Možnosť prehodnocovať svoje názory (Gustáv Murín: Tak ako bohovia). In: Literárny týždenník, 15, 2002, č. 22.

HABLÁK, A.: Tak ako bohovia? (Gustáv Murín: Tak ako bohovia). In: Kultúrny život, 3, 2002, č. 8.

BŽOCH, J.: Zo zápisníka kritika. Bratislava: Kalligram 2001.

MIKULA, V.: 5 x 5 a iné kritiky. Levice: L. C. A. 2000.

DAROVEC, P.: Čosi o odvahe (Gustáv Murín: Zvieratá, ja a iné (prózy). In: Rak, 4, 1999, č. 3.

MORAVČÍK, Š. – MURÍN, G.: Prečo padajú lietadlá, alebo, Na slovíčko s Gustom Murínom (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 9.

BODACZ, B.: Čosi o Murínovi (Gustáv Murín: Zvieratá, ja a iné (prózy). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 50.

BODACZ, B.: Hrdina našich čias, alebo, Niekoľko poznámok k Murínovi (Gustáv Murín: Ako sa máš). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 12.

ČÚZY, L.: Čo si o tom myslia zvieratá? (Gustáv Murín: Zvieratá, ja a iné (prózy). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 12.

ČÚZY, L.: Tvoriť, nie zaznamenávať (Gustáv Murín: Ako sa máš). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 27.

FERKO, M.: Priprudké obzretie (Gustáv Murín: Ako sa máš). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 27.

KASARDA, M.: Skutočná absurdnosť (Gustáv Murín: Ako sa máš). In: Rak, 3, 1998, č. 3.

MATEJOV, Radoslav: Gustáv Murín: Ako sa máš. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. VIII, 10. 6. 1998, č. 12, s. 1.

OPOLDUSOVÁ, J. – MURÍN, G.: Mýtus je možno kľúčové slovo k mojej tvorbe (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VIII, 30. 9. 1998, č. 20, s. 12.

BODACZ, B.: O koňovi a dreve. In: Slovenské pohľady, IV. + 113, 1997, č. 11.

HÁBER, S., Murín, G.: Tisíc malých smrtí autora (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 18.

ŠIKULA, B.: Nevstúpiš do tej istej rieky? In: Slovenské pohľady, IV. + 113, 1997, č. 11.

KAZIMÍR, Ľuboš – MURÍN, Gustáv: Kde nastáva opis pohlavného aktu, končí literatúra (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 25. 1. 1995, č. 1, s. 24.

SULÍK, I.: Sexuálna energia nadovšetko! (Gustáv Murín: Pud kontra kultúra). In: Slovenské pohľady, IV. + 111, 1995, č. 5.

BODACZ, B.: Sme rukojemníkmi sexu? (Gustáv Murín: Pud kontra kultúra). In: Pravda, zv. 4 (75), 2. 12. 1994, č. 279.

IVANIČKOVÁ, M.: Premýšľanie na dlhé vzdialenosti (Gustáv Murín: Náhradný koniec sveta). In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 3.

JANÍK, P.: Sex naozaj nie je všetko... (Gustáv Murín: Pud kontra kultúra). In: Knižná revue, roč. IV, 1994, č. 22.

BALÁK, Š.: Pútavé eseje (Gustáv Murín: Náhradný koniec sveta). In: Romboid, 28, 1993, č. 7.

ŠPAČEK, J.: Eseje o výhľadoch (Gustáv Murín: Náhradný koniec sveta). In: Knižná revue, roč. III, 1993, č. 24.

M. Z.: Vo vreckovom vydaní (Gustáv Murín: Náhradný koniec sveta). In: Slovenské pohľady, 108, 1992, č. 10.

KRNOVÁ, K.: ... mohlo to byť aj horšie (Gustáv Murín: Leto praje milencom). In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 4.

ŠPAČEK, J.: Okľukou do prózy (Gustáv Murín: Návraty zo svetla). In: Romboid, 26, 1991, č. 5.

ČÚZY, L.: Slovenský variant sci-fi (Gustáv Murín: Návraty zo svetla). In: Kultúrny život, 24, 1990, č. 27.

FULMEK, A. – MURÍN, G.: Nebezpečný cintorín (Rozhovor). In: Smena, zv. 43, 18. 4. 1990, č. 91.

MADEROVÁ-RUTTKAYOVÁ, I.: Dvakrát sci-fi na spôsob undergroundu (Gustáv Murín: Návraty zo svetla). In: Dotyky, 2, 1990, č. 10.

BRČÁK, M.: Rozprávka krátka, kritická, bola raz jedna (Gustáv Murín: Případ pohřbeného hřbitova). In: Dotyky, 1, 1989, č. 10.

FULMEK, A.: Murínov prípad v češtine (Gustáv Murín: Případ pohřbeného hřbitova). In: Smena, zv. 42, 23. 11. 1989, č. 276.

DUŠEK, D.: Nad poviedkou Gustáva Murína nahlas rozmýšľa Dušan Dušek. In: Romboid, 22, 1987, č. 7.

KOTIAN, R.: Gustáv Murín: Kolotoč. In: Romboid, 20, 1985, č. 7.