Gustáv Murín photo 4

Gustáv Murín

9. 4. 1959
Bratislava
Pseudonym:
Medzinárodný, Ján V. Lucian
Žáner:
dráma, esej, literatúra faktu, odborná literatúra, populárne žánre, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné

Životopis autora

Gustáv MURÍN sa narodil 9. apríla 1959 v Bratislave v rodine vysokoškolského profesora. Po absolvovaní gymnaziálneho štúdia v rokoch 1978 – 1983 študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1984 získal titul doktora prírodných vied a roku 1991 sa stal kandidátom vied. V priebehu osemdesiatych rokov publikoval desiatky článkov a rozhovorov z oblasti kultúry, biológie aj prvé literárne texty v časopisoch (Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Romboid, Dotyky). V osemdesiatych rokoch bol zakladateľom Klubu mladých dramatikov (1985) a Kruhu mladých autorov (1986). V deväťdesiatych rokoch bol editorom almanachu mladých spisovateľov strednej a východnej Európy Central Europe – Now a organizátorom stretnutia mladých spisovateľov strednej a východnej Európy v Budmericiach (1994). Ako samostatný editor zastupoval časopis Playboy na Slovensku (1994). V USA sa roku 1995 zúčastnil spisovateľskej tvorivej dielne International Writing Program v Iowa City, v roku 1998 spisovateľskej kolónie v Ledig House a v roku 2001 absolvoval pobyt na Oklahomskej univerzite so samostatným projektom v rámci programu ArtsLink. Spisovateľské štipendiá získal aj v Poľsku, Švajčiarsku, Srbsku, Grécku, Španielsku či Turecku. Pôsobí ako vedecký pracovník na Katedre botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. 

Takmer 290 jeho textov bolo preložených do 49 jazykov a publikovaných v krajinách, ako Afganistan, Cyprus, Egypt, Grónsko, Chorvátsko, India, Taiwan, Ukrajina, USA a ďalších. V rokoch 2000, 2002, 2009 bol predsedomSlovenského P.E.N. centra, roku 2011 čestným predsedom, je členom  PEN Centra San Miguel del Allende.
Žije v Bratislave.