Gustáv Viktory

7. 9. 1914
Trnava
—  24. 12. 1975
Trnava
Pseudonym:
Ján Guvik, Ondrej Daranský, Ondro Daran
Žáner:
poézia, prekladateľská činnosť, próza
Gustáv VIKTORY v r. 1926 – 34 študoval na reálnom gymnáziu v Trnave, 1934 – 40 na ev. teologickej fakulte v Bratislave, 1946 – 47 na univerzitách v Štokholme a v Uppsale. R. 1940 – 43 dištriktuálny a seniorálny kaplán, 1943 – 50 katechéta na dievčenskom gymnáziu v Bratislave, 1950 – 60 ev. farár v Petržalke, 1960 – 75 v Trnave. Ako gymnazista publikoval básne a kratšie prozaické útvary s náboženskou tematikou v periodikách Cirk. listy, Ev. posol spod Tatier, Slov. pohľady, Slov. denník, Stráž na Sione a Nový rod. Knižne debutoval didaktickou prózou… Čítať ďalej